Het Cultuurplatform Wondelgem organiseert verschillende eigen activiteiten zoals de verenigingenquiz, die dit jaar zal doorgaan op 14 oktober in CC De Zulle.  Deze quiz maakt deel uit van de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.  Verder werken wij mee aan de ontsluiting van historisch erfgoed en spitsen wij ons toe op de culturele omkadering van de Meikermis.