Verenigingenquiz gaat niet door op 20 november

Covid-19 en de golf aan besmettingen dwingt ons ertoe om de jaarlijkse verenigingenquiz uit te stellen naar een nog niet gekende datum.

 

Diverse leden van de verenigingen lieten ons ook verstaan dat deelname nu niet aan de orde was, zelf kunnen we de veiligheid van onze mensen ook niet garanderen.

 

Als je het nieuws volgt dan merk je ook dat alle culturele activiteiten op een laag pitje staan en dikwijls worden afgelast.

 

Maar Cultuurplatform Wondelgem blijft niet bij de pakken zitten en is reeds bezig aan een back up plan. Van zodra dit helemaal op punt staat worden jullie verwittigd.

 

Rest ons nu  jullie allemaal goeie moed te wensen, hou het veilig en gezond en hopelijk tot snel!

 


Wie, wat, waar?

Wie zijn wij?

Het Cultuurplatform is een overlegorgaan tussen verschillende culturele en sociaal-culturele verenigingen in hun werkingsgebied. Het vertegenwoordigt op die manier het niet-professionele sociaal-culturele leven in Wondelgem. Het wordt door het gemeentebestuur beschouwd als hun gesprekspartner ter zake, ondermeer via de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de cultuurplatforms in de Cultuurraad.

 

Wat doen wij?

Het Cultuurplatform Wondelgem organiseert verschillende eigen activiteiten zoals de verenigingenquiz, die dit jaar zal doorgaan op 5 oktober in CC De Zulle.  Deze quiz maakt deel uit van de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.  Verder werken wij mee aan de ontsluiting van historisch erfgoed en spitsen wij ons toe op de culturele omkadering van de Meikermis.

 

Waar vindt u ons?

Het Cultuurplatform Wondelgem vindt u op verschillende locaties in Wondelgem.  Wij kunnen rekenen op een aantal partners, waar wij door unieke samenwerkingen onze evenementen kunnen laten doorgaan.  Uiteraard bevinden deze locaties zich in Wondelgem.