Warm Wondelgem in tijden van Covid19

In tijden van Covid is het moeilijk om culturele activiteiten te organiseren.

Vanuit het Gentse Kunstenoverleg werd er actief gezocht naar manieren om - via cultuur - het ontmoeten en verbinden (hoe kleinschalig ook) in tijden van lockdown-maatregelen toch te stimuleren, in samenwerking en ook ter ondersteuning met/van de artiesten die nu dikwijls werkloos aan de kant staan.

 

En zo werd Covitesse geboren, een initiatief waaraan wij als Cultuurplatform Wondelgem graag meewerkten.

In eerste instantie dreigde Wondelgem een beetje uit de boot te vallen, maar dat was buiten Jolien Cosaert van de Waterspiegel gerekend. Zij zorgde ervoor dat onze Wondelgemnaars niet vergeten werden.

 

Tijdens de weekends in december en januari trokken de GENTENIERS erop uit: Samen met de buurtwerkers en de wijkregisseurs gingen ze van deur tot deur en deden artistieke interventies. Wondelgem was op 27 december aan de beurt maar een heuse winterstorm besliste daar anders over. Tweede poging dus, en wel op 6 februari jongstleden.

 

Gentse troubadours trokken de wijken in, 1 2 3 take-away-piano reed door de straten, Cirq stuurde Afstandsambtenaren, Refu Interim zorgde voor artiesten en stewards en naast wijkregisseur Els Oyaert ging er ook een team van ons eigenste Cultuurplatform mee.

Een van de eerste stops was, hoe kan het ook anders, WZC de Liberteyt. Valentijn zong en speelde de pannen van het dak en de bewoners genoten met volle teugen.

 

Inge van de OXFAM Wereldwinkel Wondelgem reageerde blij verrast toen ze de deur opendeed en muzikaal in de bloemetjes werd gezet, Bert en Mieke van het Heemkundig Museum waren ontroerd. Martin Boone, Jacqueline Gadeyne en slagerij Raemdonck (bijna 70 jaar in Wondelgem!) wisten niet wat hen zo plots kwam overvallen.

 

Getuige de vele reacties die we reeds kregen, kunnen we alleen maar zeggen dat het een grandioos succes was. Artiesten waren blij om nog eens buiten te kunnen komen, toehoorders en toeschouwers genoten van veel menselijke warmte. 


Wie, wat, waar?

Wie zijn wij?

Het Cultuurplatform is een overlegorgaan tussen verschillende culturele en sociaal-culturele verenigingen in hun werkingsgebied. Het vertegenwoordigt op die manier het niet-professionele sociaal-culturele leven in Wondelgem. Het wordt door het gemeentebestuur beschouwd als hun gesprekspartner ter zake, ondermeer via de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de cultuurplatforms in de Cultuurraad.

 

Wat doen wij?

Het Cultuurplatform Wondelgem organiseert verschillende eigen activiteiten zoals de verenigingenquiz, die dit jaar zal doorgaan op 5 oktober in CC De Zulle.  Deze quiz maakt deel uit van de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.  Verder werken wij mee aan de ontsluiting van historisch erfgoed en spitsen wij ons toe op de culturele omkadering van de Meikermis.

 

Waar vindt u ons?

Het Cultuurplatform Wondelgem vindt u op verschillende locaties in Wondelgem.  Wij kunnen rekenen op een aantal partners, waar wij door unieke samenwerkingen onze evenementen kunnen laten doorgaan.  Uiteraard bevinden deze locaties zich in Wondelgem.