Kerst vanuit ons kot

maar wel met het Cultuurplatform, Bewonersplatform Wondelgem en LDC De Waterspiegel


Proloog

 

In de eerste lockdown verwarmden we Wondelgem met heel veel raamberichten. Een fijne samenwerking met Jolien van de Waterspiegel en diverse tekenaars en bewoners die hun raam ter beschikking stelden resulteerde in een vraag om deel te nemen aan de wedstrijd Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent.

Groot was onze verwondering dat we daar zowaar de derde prijs mee weg kaapten en een bedrag van 250 euro kregen.

We beloofden toen om dit bedrag integraal te besteden aan eenzamen, alleenstaanden, mensen die een duwtje in de rug konden gebruiken.

Immers, het jaarlijkse kerstfeest in de Zulle, georganiseerd door de Waterspiegel en het Bewonersplatform, met de medewerking van nog andere verenigingen en vrijwilligers op Wondelgem, kon niet doorgaan. We zaten ondertussen in een tweede lockdown.

 

December 2020

 

Diverse mails en telefoontjes later hadden we een lijst van Jolien, kregen we de medewerking van het Bewonersplatform, sprong iedereen van ons bestuur op de kar en waren we vertrokken.

Er werden pakjes versierd, pralines gemaakt, om plantjes en kaarsjes gereden, kerstkaarten geschreven, brieven opgesteld.

 

23 en 24 december, kerstronde

 

27 adressen bezochten we, sommige mensen waren alleen, anderen waren met 2 of meer maar overal werden we vriendelijk ontvangen. Eerst aarzelend, daarna enthousiast werden deuren opgedaan, babbelden we met elkaar op veilige afstand en hoorden we fijne verhalen.

Maar ook de keerzijde….we stonden dikwijls met de tranen in de ogen over zoveel eenzaamheid. Het greep ons geregeld naar de keel  en we hoorden schrijnende verhalen. Het verlies van dierbaren, kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien, niet meer naar Okra of de Waterspiegel kunnen, geen pintje gaan drinken op café….de wereld werd kleiner en kleiner. 

En toch….er klonk ook veel hoop uit die gesprekken, we werden oprecht blij ontvangen en onze gesprekjes duurden soms langer dan we voorzien hadden. Maar hé, we hadden tijd, lockdown nietwaar? Waar zouden we anders naartoe gaan?

 

Kerstavond 2020

 

17.00 uur: het laatste pakketje is afgeleverd. Ik ga naar huis. Het wordt donker, het is stil. Stil in mijn hart, razend druk in mijn hoofd.

Berichtje van Rudy, medebestuurslid: al mijn pakketjes zijn afgeleverd. Iedereen blij en tevreden om iemand te zien. Goed gewerkt!

En is dat niet de echte kerstgedachte? Er zijn voor iemand anders, een paar minuten van je tijd vrij maken voor een korte babbel, even een telefoontje….

Met dank aan Martine de Wolf voor het verslag van deze hartverwarmende actie. 


Resultaten on line verenigingenquiz 2020

Benieuwd waar in de rangschikking jouw team is geraakt?  Wie hoort bij de beste van de klas, en wie moet volgend jaar toch nog een extra inspanning leveren?  Je kan het allemaal ontdekken in het bestand dat je hieronder kan downloaden.  Graag bedanken wij alle deelnemers voor hun inzet en enthousiasme! 

Download
Overzicht resultaten verenigingenquiz 2020
Uitslag on line verenigingenquiz 2020.pd
Adobe Acrobat document 361.6 KB

Wie, wat, waar?

Wie zijn wij?

Het Cultuurplatform is een overlegorgaan tussen verschillende culturele en sociaal-culturele verenigingen in hun werkingsgebied. Het vertegenwoordigt op die manier het niet-professionele sociaal-culturele leven in Wondelgem. Het wordt door het gemeentebestuur beschouwd als hun gesprekspartner ter zake, ondermeer via de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de cultuurplatforms in de Cultuurraad.

 

Wat doen wij?

Het Cultuurplatform Wondelgem organiseert verschillende eigen activiteiten zoals de verenigingenquiz, die dit jaar zal doorgaan op 5 oktober in CC De Zulle.  Deze quiz maakt deel uit van de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen.  Verder werken wij mee aan de ontsluiting van historisch erfgoed en spitsen wij ons toe op de culturele omkadering van de Meikermis.

 

Waar vindt u ons?

Het Cultuurplatform Wondelgem vindt u op verschillende locaties in Wondelgem.  Wij kunnen rekenen op een aantal partners, waar wij door unieke samenwerkingen onze evenementen kunnen laten doorgaan.  Uiteraard bevinden deze locaties zich in Wondelgem.